Gránice, dědictví našich předků, oběť barbarské současnosti